Równość a niemiecka edukacja

Każdy system edukacji opiera się na rozmaitych cechach, jakimi ewidentnie się wyróżnia. Warto zatem dodać, iż na tle szeregu różnorodnych krajów europejskich, akurat Niemcy uchodzą od lat za jeden z bardziej egalitarnych obszarów, jeżeli chodzi o stosunek do edukacji i kształcenia. I tak w tym zakresie trzeba omówić naukę u naszych zachodnich sąsiadów dużo bardziej …