Polskie a niemieckie nauczanie – część II

Jaka jest różnica między uczeniem w Polsce, a tym jak prezentuje się szkoła w Niemczech? Poczytaj nasz wirtualny poradnik i informator zarazem, a dowiesz się, na czym konkretnie bazuje tamtejsze szkolnictwo i co je wyróżnia na arenie międzynarodowej.

W Polsce teoria, w Niemczech praktyka
To chyba bardzo istotna, o ile nie kluczowa odmienność w obu narodowych systemach kształcenia- polskim i niemieckim. My jesteśmy zwolennikami uczenia się, czyli wpajania teorii, która jest podstawą do tego, aby kiedyś przejść do praktyki. Dla Niemców natomiast taka ogólna, generalna wiedza powszechna nie ma aż takiego dużego znaczenia. Dlaczego? Bowiem cechuje ich indywidualizm w zakresie torowania swej własnej, indywidualnej ścieżki zawodowej. I tak należy wspomnieć o jeszcze jednej cesze, na którą większy nacisk kładą zwłaszcza eksperci z zakresu analizy szkolnictwa – Niemcy obstają przy dość pragmatycznym systemie nauczania. Tyczy się to zarówno osób młodych – dzieci w różnym wieku, młodzieży nastoletniej, czy też dorosłych. Nie ma to w zasadzie większego znaczenia.

Jeżeli chodzi natomiast o podejście do przyszłej kariery, to Niemcy mają tu sporo racji, sądząc, że idzie się do szkoły konkretnie i w danym kierunku bowiem jest ona podstawą budowy swej przyszłej drogi zawodowej. Przeciwnicy takiego rozumowania argumentują z kolei, że niestety małe dziecko nie ma świadomości tego, co będzie oczekiwał od życia za wiele lat i czym będzie chciał się zawodowo zająć. Ogromne znaczenie mają tu zatem rodzice, którzy na początku edukacji swojego dziecka odpowiadają za jego dalszą karierę w życiu dorosłym.