Edukacja w Niemczech

Obowiązek edukacji jest w dzisiejszym świecie powszechny i nie ma się temu co dziwić, ponieważ nauka jest kluczem do sukcesu zawodowego i rozwoju intelektualnego. Nie zawsze jednak uczenie się było obligatoryjne. Generalnie, jako pierwszy kraj decydujący się na regularne uczęszczanie do szkoły w ramach obowiązku edukacji uznać należy Niemcy. To nasi zachodni sąsiedzi skoncentrowali się na tym, aby edukować jak najszerzej. Na czym polega jednakże szkoła w wymiarze niemieckim? Zobacz w dalszych częściach naszego artykułu poświęconego tej tematyce.

Zacznijmy od tego, że szkoła w Niemczech musi być realizowana przez określony czas, jaki jest z góry narzucony, podobnie jak u nas. W grę wchodzi tu wymóg mieszczący się w przedziale dziesięć a trzynaście lat. Co więcej, trzeba też wspomnieć o przedszkolach dla dzieci, które są w grupie między trzecim a szóstym rokiem życia. Edukowanie jest związane w tym zakresie z lokalnymi władzami. Poszczególne landy, a w zasadzie ci, którzy nad nimi stoją są osobami wiążącymi jeżeli chodzi o kwestię szkolnictwa. I tak, biorąc ten czynnik pod uwagę, trzeba stwierdzić, iż sposoby nauczania, rodzaj szkół, a także uniwersytety i ich typy, a nawet warunki oceniania mogą być całkowicie inne. Urozmaicenie jest tu jak najbardziej dopuszczalne.

Niemcy uznają powszechnie, że kształcenie w ich wymiarze i tym charakterze, jaki je cechuje naprawdę jest bardzo dobre, wyróżniające się wysokim poziomem kształcenia. Niemniej jednak w 2002 roku miała miejsce realizacja specjalnego programu, a mianowicie mowa tu o Programme for International Student Assessment, czyli PISA- Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, która była realizowana z zaangażowaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD. W tym zakresie należy dodać, iż specjaliści uczestniczący w owym badaniu, po wnikliwym przestudiowaniu doszli do wniosku, iż poziom edukacji w obszarze RFN był po prostu poniżej wszelkich dopuszczalnych norm. I tak zaczęto rozmawiać na temat jakości i sposobu kształcenia, w konsekwencji czego przeprowadzano rozmaite reformy na obszarze całych Niemiec.