Nowe możliwości dostosowania kształcenia na politechnikach do erze cyfrowej

Adaptacja programów nauczania Dostosowanie treści do potrzeb rynku pracy W erze cyfrowej, zmieniające się trendy i technologie wymagają nowych umiejętności. Dlatego politechniki dostosowują programy nauczania do potrzeb rynku pracy. Wprowadzane są nowe przedmioty, takie jak sztuczna inteligencja czy analiza danych, aby absolwenci byli przygotowani na wymagania przemysłu. Integracja zagadnień związanych z technologią Aby sprostać wyzwaniom …