Nowe możliwości nauczania przedmiotów humanistycznych na politechnikach w erze cyfrowej

Znaczenie nauczania humanistycznego na politechnikach Wprowadzenie przedmiotów humanistycznych na politechnikach W erze cyfrowej, rozwój technologii umożliwia wprowadzenie przedmiotów humanistycznych na politechnikach. Dzięki temu studenci techniczni mają szansę poszerzyć swoje horyzonty i rozwijać umiejętności społeczne. Rozwój kompetencji miękkich u studentów technicznych Wykorzystanie technologii w nauczaniu humanistyki na politechnikach przyczynia się do rozwoju kompetencji miękkich u studentów …