Innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów technicznych na politechnikach w erze cyfrowej

Wprowadzenie Krótka historia politechnik i tradycyjne metody nauczania przedmiotów technicznych. Politechniki są znane z długiej tradycji i wysokiego poziomu nauczania przedmiotów technicznych. W przeszłości dominowały tradycyjne metody, takie jak wykłady i laboratoria. Studenci zdobywali wiedzę głównie poprzez słuchanie i praktyczne doświadczenia. Jednak w erze cyfrowej nastąpiła potrzeba wprowadzenia innowacyjnych podejść. Zmieniające się wymagania rynku pracy …