Nowe metody nauczania w erze cyfrowej na politechnikach

Wprowadzenie Krótka historia politechnik i tradycyjnych metod nauczania. Politechniki mają długą historię jako instytucje szkolnictwa wyższego, które kształcą przyszłych inżynierów i technologów. Tradycyjnie, metody nauczania na politechnikach opierały się głównie na wykładach i laboratoriach, gdzie studenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. To były podstawy edukacji inżynierskiej przez wiele lat. Wpływ technologii na transformację procesu …