Etapy kształcenia w szkole w Niemczech

Zastanawiasz się, jak wygląda sytuacja związana ze szkolnictwem na terenie Niemiec? Poczytaj nasz informator wirtualny, za pośrednictwem którego przekażemy Ci kilka najważniejszych wiadomości z zakresu edukowania u naszych zachodnich sąsiadów.
Przedszkole
Jest to po niemiecku kindergarten, a w praktyce polega na tym, że ma stanowić podobnie jak i w naszym kraju etap poprzedzający szkolnictwo na poziomie typowo szkolnym. Nie musi się jednak posyłać dziecka do przedszkola- identycznie jak w Polsce.

Podstawówka
Szkoła podstawowa to w języku niemieckim i tamtejszym szkolnictwie Grundschule. Opiera się ona na tym, iż ma być bazą wyjściową w kierunku kształcenia generalnego, ponieważ stanowi pierwszy etap nauczania młodego człowieka. I tu ponownie brak rozbieżności z polskim systemem kształcenia. Nauka ma być rozpoczęta obligatoryjnie przez każdego małego obywatela Niemiec, który ma ukończone sześć lat. Uczy się on czy też ona przez równe cztery lata, ale to jest niekonkretne, bo uzależnione stricte od danego landu. W niektórych obszarach, powiedzmy na obszarze Berlina, nauka w podstawówce kontynuowana jest jeszcze dodatkowe dwa lata. W tym momencie dziecko ma posiąść wiedzę z zakresu płynnego czytania, pisania, zagadnienia matematyki w stopniu podstawowym. Do oceny służą nie noty, lecz opisowe opinie. Kiedy cztery lata zostaną zakończone z sukcesem, każdy z uczniów idzie w swoją stronę, wybierając jedną z trzech dostępnych opcji, a mianowicie chodzi o cztery typy szkół następnych, a mianowicie gimnazjum, szkoła główna, szkoła realna, szkoła ogólna.