Struktura niemieckiego szkolnictwa

Schulsystem to inaczej niemiecki system nauczania, który ma bardzo polityczny charakter. Co może zaszokować standardowego ucznia w Polsce, nie całe Niemcy działają edukacyjnie tak samo. Co to oznacza?
W każdym landzie panują zupełnie odrębne zasady kształcenia, a to opiera się na tym, co podyktują władze. W konsekwencji tego, nie ma się co dziwić, iż istnieją spore różnice w zależności chociażby od miejsca zamieszkania. Co land, to różniejszy system kształcenia. Mowa tu zatem o dużej a w zasadzie- pełnej – autonomii landów. Mogą ich władze ustalać wszystko, co chcą w zakresie tak wyboru i typów szkół obligatoryjnych, jak i dodatkowych, szkolnictwa na poziomie wyższym, działania uniwersytetów, liczby lat edukacji wymaganej w ramach danego etapu nauczania, systemu oceniania itd. To znaczy, że w wielkim skrócie ujmując- nie każdy Niemiec umie to samo. Obowiązek szkolny natomiast tyczy się względem nie tylko edukacji określonych landów, ale i pod kątem kultury. Tak czy inaczej, szkołę trzeba kontynuować w przedziale wiekowym od sześciu do osiemnastu lat.

Kształcenie obejmuje etap nieobowiązkowego, ale mile widzianego przedszkola mającego poprzedzać czteroletnią w większości przypadków szkołę podstawową. Dodatkowo wyróżnia się także szkołę po podstawowej, jaką jest gimnazjum, szkoła główna, szkoła realna a później studia wyższa. Przejdźmy jednak na moment do charakterystyki podstawówki.
Grundschule, bo to jest szkoła podstawowa po niemiecku, jest szczeblem w edukacji bazującym na nauce od szóstego roku życia, przez cztery lata, poza Berlinem, gdzie nauka trwa aż sześć lat. Jest to kształcenie wymagane, obligatoryjne. Uczniowie muszą być oceniani, ale nie służą do tego noty, zaś po prostu opisowe oceny, komentarze ze strony nauczycieli. Warto także dodać, iż w grę wchodzi tu ocena pisemna końcowa, która ma charakteryzować generalne zdolności i szanse ucznia na dalszy rozwój intelektualny. Koniec szkoły jest zaś równoznaczny z tym, że wręczana jest rodzicom ucznia rekomendacja na jego temat przygotowana przez wychowawcę. To ma być przepustka, a zarazem rada dotycząca tego, czy dziecko pójdzie później do gimnazjum, szkoły realnej oraz szkoły średniej – głównej.