Podstawówka w Niemczech

Grundschule jest to szkoła podstawowa w Niemczech. Nie jest ona jednakże w żadnym stopniu zbliżona do naszego wyobrażenia o kolokwialnie mówiąc podstawówce. Warto zatem zaznajomić się z niniejszym tekstem, aby przekonać się, w czym tkwi różnica w tym etapie kształcenia polskiego i niemieckiego.
Dzieci rozpoczynające obligatoryjną naukę w szkole podstawowej muszą mieć sześć lat. Uczą się we wszystkich landach poza Berlinem przez cztery lata, z kolei w stolicy nauka realizowana jest aż sześć lat. Nie ma skali oceniania z uwzględnieniem standardowych not. Nauczyciel jest zmuszony przede wszystkim wystawić na koniec szkoły swemu uczniowi – wychowankowi – rekomendację. Podobnie wygląda ocenianie przez cały proces kształcenia w szkole podstawowej. I tak istotne jest zwłaszcza, aby pamiętać o organizacji klas przygotowawczych. Mowa tu o dopiero rozpoczynających swą parapety gdańsk przygodę z edukacją maluchach, które nie mają praktycznie żadnego doświadczenia dotyczącego nauki, nie wiedzą i są zbyt małe aby rozumiały sens zasiadania w szkolnej ławie. Dlatego też, mowa o wyżej wspomnianych klasach przygotowawczych.

Należy mieć na względzie także i taki aspekt, że do dziesiątego roku życia trwa ich generalne przygotowanie do następnego etapu po szkole podstawowej, więc musimy wiedzieć, że wszystkie dzieci kontynuują kolejny szczebel edukacji i to także jest wymóg obligatoryjny, ale to na jakim poziomie i w ramach jakiej szkoły to już niekoniecznie. Istotne jest bowiem, aby wybrać na podstawie predyspozycji i wyników dotychczasowych poczynań edukacyjnych. W konsekwencji tego możemy wspomnieć zwłaszcza o swego rodzaju zasadzie autonomiczności, bowiem uczeń ma do wytypowania na przykład szkołę główną, gimnazjum, czy szkołę realną.