Szkoła średnia w Niemczech

W Niemczech szkoła średnia zasadniczo różni się od średniej szkoły w Polsce. Dlaczego oraz w jakim wymiarze? Czytaj w dalszych częściach naszego tekstu poświęconego tejże tematyce.
Załóżmy, że Twój maluch mieszkający w Niemczech ma sześć lat. Obowiązkowo posyłasz go w mury szkolne, a jego edukacja realizowana jest na etapie szkoły podstawowej, która trwa cztery lata – tak jest wszędzie, to znaczy we wszystkich landach w całym kraju, za wyjątkiem dwóch obszarów jakimi są Berlin i Brandenburgia. I tak ocenianie jest tam opisowe, a pod koniec ogólnej nauki w szkole podstawowej wychowawca każdego jednego ucznia musi go ocenić, lecz nie notą ale opisowo, komentując jego wyniki oraz dając mu istotne rekomendacje, jakie będą punktem wyjścia i rozważań do tego, jaki etap niższej szkoły średniej i jej typ konkretnie warto wybrać.

Ogólnie rzecz biorąc wyróżnia się szkołę niższą średnią, która może być szkołą gimnazjalną, szkołą główną oraz szkołą realną. Nie jest tu kluczowe zdanie rodzica, ale nie jest też w edukacji ucznia na dalszym etapie pomijane, zawsze bierze się je pod uwagę. Osoby ubiegające się o przyjęcie do nowej szkoły, niestety muszą liczyć się z tym, że w zakresie edukacji w Hauptschule, czyli szkoły głównej, obowiązuje rejonizacja. W przypadku pozostałych dwóch wyżej wymienionych etapów nauczania natomiast jest zupełnie inaczej, to znaczy mogą ubiegać się o przyjęcie na następny szczebel nauki także osoby niezamieszkujące w danym rejonie.
Szkoła średnia niższa to już wyższy etap edukacji niemieckiej i od razu rzuca się to w oczy, więc przeskok jest naprawdę spory. Widoczne są istotne różnice programowe w obrębie określonych typów kształcenia. Cechą charakterystyczną jest też zróżnicowanie, coraz bardziej widoczne. Ktoś, kto chce posiąść ogólną wiedzę, powinien wybierać gimnazja jakie mają właśnie ogólnokształcący charakter. Tam uczy się matematyki, ale również języków obcych – wybranych i nauk ścisłych.