Organizacja niemieckiego szkolnictwa

Nauczanie zintegrowane, autonomia w zakresie ustalania zasad i wymogów edukowania w zależności od landu, ogromne zróżnicowanie poziomu kształcenia. To wszystko charakteryzuje niemieckie szkoły. Warto przybliżyć ten temat szerzej.
Szkoła podstawowa jest…?

Jest zupełnie inna niż w Polsce i to z pewnością. Otóż chodzi o to, że ma ona z reguły dzieciaki przez cztery lata, a w Berlinie i Brandenburgii w grę wchodzi sześcioletnia podstawówka. W każdym przypadku, to już bez względu na land, mowa o nauczaniu zintegrowanym. Musimy pamiętać też o tym, i dzieciaki są przyjmowane na pierwszy etap kształcenia w oparciu o zasady rejonizacji. Nie mają ocen za swoje postępy w nauce, ale opisowe komentarze, które pod koniec nauczania na etapie szkoły podstawowej składają się na generalne rekomendacje wystawiane przez wychowawcę. Nauka startuje przed dniem pierwszego sierpnia, jeżeli chodzi o maluchy dopiero rozpoczynające kształcenie, czyli sześciolatki. Terminu generalnego jednakże nie ma tak jak u nas początek września. To jest uzależnione znowu od landów, a więc w rozmaitych krajach związkowych jest to odmienna data na przykład 30 czerwca, ale też może to być 30 września.
Lekcje w ramach pierwszej i drugiej klasy podstawówki są prowadzone w większości przypadków przez jednego nauczyciela, z kolei pojedynczy nauczyciele od każdego przedmiotu pojawiają się począwszy od klasy trzeciej. To ich celem jest przygotowanie w połowie edukacji dziecka grupy osób na tyle rozwiniętych intelektualnie, aby nadawały się do kontynuowania swego szkolenia w szkole średniej. Warto wspomnieć, że jest specjalne wyróżnienie dla wyjątkowo uzdolnionych, a mianowicie możliwość zakończenia podstawówki wcześniej, to jest po trzech latach.