System oceniania w szkole niemieckiej

Niemiecka szkoła bazuje przede wszystkim na szkole podstawowej a później szkole średniej. Te etapy w edukacji naszych zachodnich sąsiadów są obligatoryjne i niemożliwe do opuszczenia.
W pierwszych dwóch klasach uczniowie mają oceny opisowe, a ich nauczanie kończy się wydaniem rodzicom rekomendacji przygotowanych na podstawie kilkuletniej pracy z dzieckiem przez jego wychowawcę. Musimy zwrócić uwagę także na garaż blaszany cena to, że pierwsze dwa lata dzieci w ogóle zapoznają się ze szkołą, dlatego mają z reguły jednego nauczyciela od każdego jednego przedmiotu, a później, dopiero od klasy trzeciej, wkraczają na ich pole naukowe osobni nauczyciele z różnych dziedzin. Co więcej, w większej części landów, początek trzeciej klasy jest równoznaczny z rozpoczęciem testów, klasówek, ocen mających sześciostopniową skalę.

Jeżeli chodzi o powtarzanie klasy, to w systemie niemieckiego szkolnictwa jest to możliwe, lecz dopiero od trzeciej klasy szkoły podstawowej, zatem jak widać, klasa trzecia jest decydująca i w pewnym sensie przełomowa. Trzeba wiedzieć także, że oceny mają taką skalę jak w naszym kraju, ale wszystko jest ustawione odwrotnie niż u nas. Podczas gdy u nas jedynka to standardowa pała, najgorsza nota z możliwych, w przypadku Niemców to wzorowa ocena, maksimum możliwości ucznia. Generalnie landy mają autonomię, co sprawia, że nie jest trudnością, aby władze danego kraju związkowego ustanowiły swą indywidualną skalę i cały system oceniania, ale jednak w ostatnich latach doszło w większości przypadków do ujednolicenia sposobu i skali oceniania uczniów.