Polskie a niemieckie nauczanie – część II

Jaka jest różnica między uczeniem w Polsce, a tym jak prezentuje się szkoła w Niemczech? Poczytaj nasz wirtualny poradnik i informator zarazem, a dowiesz się, na czym konkretnie bazuje tamtejsze szkolnictwo i co je wyróżnia na arenie międzynarodowej. W Polsce teoria, w Niemczech praktyka To chyba bardzo istotna, o ile nie kluczowa odmienność w obu …

Polskie a niemieckie nauczanie – część I

Wydaje się, że przecież Polska i Niemcy to najbliżsi sąsiedzi, oba te kraje są członkami Unii Europejskiej, a jednak – patrząc na to, jak kształtuje się tamtejsze i nasze edukowanie, nie ma wątpliwości, iż rozbieżności w systemach nauczania są po prostu gigantyczne. O tym też będzie niniejszy tekst. Zachęcamy do jego przeczytania. Polak może być …

Równość a niemiecka edukacja

Każdy system edukacji opiera się na rozmaitych cechach, jakimi ewidentnie się wyróżnia. Warto zatem dodać, iż na tle szeregu różnorodnych krajów europejskich, akurat Niemcy uchodzą od lat za jeden z bardziej egalitarnych obszarów, jeżeli chodzi o stosunek do edukacji i kształcenia. I tak w tym zakresie trzeba omówić naukę u naszych zachodnich sąsiadów dużo bardziej …